loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

سوالات استخدامی شهرداری,دانلود سوالات استخدامی شهرداری,سوالات آزمون استخدامی شهرداری,دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری,استخدام شهرداری,نمونه سوالات استخدامی شهرداری,دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری

دانلود جزوات و نمونه سوالات وبسایت تنها برای اعضا امکان پذیر است، اگر عضو وبسایت نیستید برای عضویت در وبسایت اینجا کلیک کنید.

آنچه که در ذیل آمده است 70 فایل PDF شامل 4 جزوه و 66 دفترچه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها در رشته های شغلی مختلف را می توانید دانلود کنید.

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی سایر رشته های تحصیلی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات و جزوات عمومی آزمون های استخدامی شهرداری اینجا کلیک کنید.

عنوان فایل

توضیحات

لینک دانلود

لینک کمکی

قانون شهرداری ها

جزوه قانون شهرداری در 18 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

مقررات شهرداری ها

جزوه مقررات شهرداری در 45 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

ساختار شهرداری ها

جزوه ساختار شهرداری در 125 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

وظایف شهرداری ها

جزوه وظایف شهرداری در 76 صفحه ویژه استخدامی شهرداری ها

دانلود

دانلود

متصدی امور دفتری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آتش نشان

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول دفتر

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول خدمات اداری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارگزین

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور اداری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه و بودجه

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول خدمات مالی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 1

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 2 

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

نگهبان 2

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابرس

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرسی و نظارت

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی و آموزش

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مدیریت دولتی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مامور حراست

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

متصدی امور دفتری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور فرهنگی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان امور فرهنگی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور ورزشی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کتابدار

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان محیط زیست

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان امور حمل و نقل

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

اپراتور

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان معماری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان نقشه بردار

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان راه و ساختمان

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس روابط عمومی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان روابط عمومی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس حقوقی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس سمعی بصری

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرگانی داخلی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آمارشناس

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اجتماعی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس ثبت اسناد و املاک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مسئول دفتر

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور اداری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه و بودجه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابدار 2

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

حسابرس

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرسی و نظارت

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی و آموزش

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مدیریت دولتی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور فرهنگی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کتابدار

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور هنری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس روابط عمومی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس حقوقی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس برنامه ریزی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس سمعی بصری

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اقتصادی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس بازرگانی داخلی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آمارشناس

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس مطالعات اجتماعی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس ثبت اسناد و املاک

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آتش نشانی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارتوگراف

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس امور باغبانی

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

مهندس راه و ساختمان

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کاردان راه و ساختمان

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس شهرسازی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه شیمی

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

آرشیتکت

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

نقشه بردار

دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری

دانلود

دانلود

 

 اخبار استخدامی مرتبط

آزمون استخدامی شهرداری ها سال 96 در مهر ماه برگزار می گردد

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی