loading...

سوالات آزمون استخدامی و مصاحبه | دانلود تست

آموزش و پرورش,دفترچه سوالات استخدامی,استخدام 97,سوالات استخدامی جدید,دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 97

آزمون استخدام آموزش و پرورش در سال 97 در تاریخ 15 تیر برگزار گردید، دفترچه سوالات گروه های شغلی مختلف در وبسایت به صورت رایگان برای دانلود قرار گرفته است، در این بخش از طریق لینک زیر می توانید به دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در گروه شغلی پنجم دسترسی پیدا کنید، این دفترچه ها جهت راحتی شما در مطالعه به صورت تایپ شده و کاملا خوانا برای دانلود قرار گرفته است:

همچنین جهت دسترسی به بسته جامع استخدامی آموزش و پرورش که شامل دفترچه سوالات تمامی دروه ها در بخش های عمومی و تخصصی می باشد می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

بخشی از دفترچه
- کابل اترنت (Ethernet) برای دسترسی به کدام مورد نیاز است؟
۱) شبکه ۲) منبع تغذیه ۳) نمایشگر ۴) پردازنده مرکزی

- کدام مورد در خصوص سیستم عامل windows7 صحیح است؟
۱) یکی سیستم عامل کاملا مجازی با قابلیت ایجاد چند کاربر است.
۲) قابل نصب بر روی انواع لوازم قابل حمل portable devices است.
۳) یک سیستم عامل گرافیکی با قابلیت ایجاد چند کاربر است.
۴) ماوس صفحه کلید هر دو برای استفاده از آن ضروری هستند.

- در سیستم عامل Windows 7، کدام مورد از کاربردهای قسمت جست و جو search در منوی start نیست؟
۱) باز کردن و جست و جوی برنامه¬های نصب شده
۲) باز کردن و جست و جوی صفحات وب
۳- باز کردن و جست و جوی فایل¬های موجود در سیستم
۴) نمایش پوشه¬ها و فایل¬های موجود در یک درآیو
۴- کلیدهای میان¬بر (shortcut keys) برای باز کردن پنجره جستجو در نرم افزار word کدام است؟
1) ctrl+S 2) shift+F 3) shift+S 4) ctrl+F

- در نرم افزار word، در کدام نماها متن و عناصر گرافیکی مانند تصاویر و نمودارها به همان شکلی چاپ خواهند شد، نمایش داده می¬شوند؟
1) Qutline, print layout 2) Normal
3) Readin , print layout 4) print layout

- برای مشاهده دو بخش متفاوت از یک سند در یک پنجره از نرم افزار word از کدام ابزار استفاده می¬شود؟
1) New window 2) Multiple pages
3) Split window 4) Arrange window

- کاربرد Alt + Enter در نرم افزار excel، کدام است؟
۱) رفتن به خط جدید در همان سلول ۲) پرش به آخرین سلول در کاربرگ
۳) پرش به اولین سلول در کاربرگ ۴) رفتن به سلول جدید

- در نرم افزار excel با استفاده از ابزارهای موجود در شکل زیر، کدام عمل امکان¬پذیر است؟
۱) تغییر اندازه سلول ۲) تغییر رنگ سلول
۳) تغییر جهت متن در سلول ۴) تغییر نوع مقدار سلول

- در نرم افزار Access، کدام یک Database object نیست؟
1) Relationship 2) Report 3) Queries 4) Table

- در ارایه یک فایل power point 2013 اسلایدها بدون فشردن هیچ کلیدی تغییر می¬کنند، کدام مورد به منظور این عمل تنظیم شده است؟
1) Duration در سربرگ Transition 2) Duration در سربرگ Slideshow
3) After در سربرگ Transition 4) After در سربرگ Slideshow

- در نرم افزار PowerPoint کدام بخش در انواع layout در اسلایدها نیست؟
1) Chart 2) lists ( 3) title 4) Animation

- کدام مورد می¬تواند دلیل عدم ثبت برخی از سایت¬های مشاهده شده در مرورگر internet explorer باشد؟
۱) حذف سایت¬ها از روی سرور 2) استفاده از Inprivat Browsing
3) درج دامنه اشتباه ۴) استفاده از Proxy

- کدام دو پوشه زیر، در یک حساب کاربری ایمیل، از نوع پوشه¬های ورودی است؟
1) Spam/junk, inbox 2) Spam/junk, outbox
3) Trash, inbox 4) outbox, Trash

- معنی هر یک از واژه¬های "جلباب – بدسگال - استیفا" به ترتیب کدام است؟
۱) دستار - بدخواه - طلب عفو نمودن ۲) سربند - شرور - مفید بودن
۳) جامه فراخ - بد ذات - عفو کردن ۴) چادر زنان - بد اندیش - تمام فراگرفتن

- در عبارت زیر معنی واژه "غدر" کدام است؟
"یکی را از آنان که غذر کردند با من دم دوستی بود"
۱) اسیر ۲) بی¬ارزش ۳) حیله ۴) دشمن

- کدام گروه کلمه فاقد "غلط املایی" است؟
۱) اعزاز و اکرام، ثقت و اطمینان، تضاد و تعارض
۲) سیلی و قفا زدن، غزیب و آوازه، قصد عظیمت
۳) حضوع و خشوع، یاری و معونت، تعسی و پیروی
۴) آزمند و حریص، قریو شادی، پناه و ملجا

-در کدام عبارت غلط املایی وجود دارد؟
۱) همه شب در لجه لجاج خویش غوطه ندامت و غصه آن حالت میخورد.
۲) خوش آوازی که به حنجره داوودی آب از جریان و مرغ از تیران باز دارد.
۳) به عذر ماضی در قدمش فتادند و بوسه چندی به نفاق بر سر و چشمش دادند.
۴) گروهی مردمان را دید، هر یک به قراضه¬ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته.

- کدام بیت فاقد "تلمیح" و دارای آرایه "اسلوب معادله" است؟
۱) به اندک فرصتی از سفله رو گردان شود دولت / که باشد نعل در آتش به دست دبو خانم را
۲) بهشت جاودان خواهی به دل خوردن قناعت کن / که حرص دانه در دام بلا انداخت آدم را
۳) به چشم دور گردان جلوه دیگر کند منزل / شکوه کعبه باشد در نظر کمتر حجازی را
۴) میخورد گرد عبث محمل لیلی در دشت / نیست جز عشق تمنای دگر مجنون را

- آرایه¬های بیت زیر کدامند؟
«خشت وجود مرا خرد کن ای غم چو کرد تا بکنم همچو گرد گرد سوارم طواف"
۱) تشبیه، حسن تعلیل، تشخیص، جناح ۲) تشبیه، جناس، کنایه، تشخیص
۳) کنایه، مجاز، حسن تعلیل، استعاره ۴) استعاره، تشبیه، تلمیح، مجاز

-مفهوم کنایی "شرم و حیا داشتن" از کدام بیت دریافت می¬شود؟
۱) هر جا که بنگری رخ او در تجلی است مجنون اگر شوی همه آفاق لیلی است
۲) عشق بی جلوه حسنی نکشد ناز وجود یوسفی هست هر جا که زلیخاهی هست
۳) یوسف از گرگ چو کند نالش که به جاهش برادر اندازد
۴) زلیخا رخ بدان فرخ لقا داشت ولی یوسف نظر بر پشت پا داشت

- مفهوم همه ابیات دربردارنده ضرب المثل "نابرده رنج گنج میسر نمیشود" است به جز:
1) لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود که پرتوان زد
۲) چون باز زنی ز نیشکر بند خس در دهن آید اول از قند
۳) خواهی قلمت به چرخ ساید بی دود چراغ بر نیاید
۴) کانی که کنی ز بهر گوهر سنگت دهد اول آنگهی زر

- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
۱) همت بلنددار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده¬اند
۲) چند منقاد خسی باشی جهد آن کن که خود کسی باشی
۳) همای بر سر مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد
۴) هر که را که یک ذره همت داد دست کرد او خورشید را زان ذره پست

- کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟
۱) کمیت آثار او زبان زد خاص و عام است و از نظر کیفی هم جایگاه والایی دارد.
۲) در عشق هم ایثار است هم اخلاص، به عشق حقیقی روی آرید تا کامیاب شوید.
۳) برای همکاری با این سازمان، تلاش شبانه روزی او نتیجه بخش بود.
۴) کسی که به تراوشات ادبی او توجه نداشت و از آن استفاده نمیکرد.

- در متن زیر چند مورد غلط نگارشی وجود دارد؟
"ارجح¬تر، آن است که آدمیت را فراموش نکنیم و برای بقای بشریت بکوشیم، قلبا و درونا درحقیقت روی آریم و از شیاطین بپرهیزیم"
۱) دو ۲) یک 3) چهار 4) سه

- فعل کدام عبارت ساده است؟
۱) حسن تعدادی کتاب از دوستش قرض گرفت.
۲) او درباره علاقه مردم به ادبیات تحقیق کرد.
۳) من به کارهای او ایمان آوردم. ۴) همه بچه¬ها را در این جشن شرکت دادند.

- در همه مصراع¬ها واژه مرکب وجود دارد به جز؟
۱) که من بعد بی آبرویی مکن ۲) به از ما سخنگوی دانا یکی است
۳) نرنجید از اون حیدر نامجوی ۴) بر سنگدل برد یک مشت سیم

- هر گاه متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط با خدا باشد، به آن چه گفته میشود؟
۱) ادراک نظری ۲) فضیلت اخلاقی ۳) شهود عرفانی ۴) ادراک عملی

- از آیه شریفه "لا إكْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ" کدام مفهوم دریافت می¬شود؟
۱) ایمان، مبتنی بر معرفت است و بدون معرفت، اجر و ارجی ندارد.
۲) پرواز به سوی حقایق، به جز با دو بال علم و ایمان، میسر نیست.
۳) "رشد و غی" دو ماهیت انفکاک ناپذیر انسان است.
۴) معرفت، آنجا با ارزش است که کانال وصل به ایمان باشد.

- پیام حدیث شریف "كیف غیر من یجهل نفسه" کدام است؟
۱) خودشناسی، مقدمه خداشناسی است ۲) خداشناسی، مقدمه خودشناسی است
۳) خداشناسی، پیش درآمد کمال انسانی است
۴) خودشناسی، پیش درآمد جهان شناسی است.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
موضوعات

 • استخدام

 • آموزش و پرورش

 • سوالات عمومی

 • جزوات عمومی

 • سوالات تخصصی

 • جزوات تخصصی

 • شرکت گاز

 • شرکت نفت

 • الهیات و معارف

 • هوش و استعداد

 • مبانی قانونی

 • اطلاعات عمومی

 • زبان انگلیسی

 • ریاضی و آمار مقدماتی

 • مبانی کامپیوتر

 • فناوری اطلاعات

 • مبانی کامپیوتر

 • ICDL

 • زبان و ادبیات فارسی

 • قانون اساسی

 • مسائل روز

 • سوالات استخدامی

 • سوالات مصاحبه

 • مشاوره استخدامی

 • سازمان تامین اجتماعی

 • برق

 • مدیریت

 • حسابداری

 • شیمی

 • عمران

 • کامپیوتر

 • فیزیک

 • مکانیک

 • صنایع

 • ایمنی صنعتی

 • ایمنی بازرسی فنی

 • بانک ها

 • بانک صادرات

 • بانک ملی

 • بانک سپه

 • بانک مسکن

 • بانک مهر

 • بانک اقتصاد نوین

 • بانک ملت

 • بانک کشاورزی

 • شهرداری

 • نگهبانی

 • متصدی امور دفتری

 • مسئول دفتر

 • مسئول خدمات اداری

 • کارگزین

 • کارشناس امور اداری

 • کارشناس برنامه و بودجه

 • مسئول خدمات مالی

 • حسابدار

 • حسابرس

 • کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 • کارشناس مدیریت دولتی

 • مامور حراست

 • کارشناس امور فرهنگی

 • کارشناس امور ورزشی

 • کتابدار

 • محیط زیست

 • امور حمل و نقل

 • اپراتور

 • کاردان معماری

 • نقشه برداری

 • معدن

 • روابط عمومی

 • کارشناس حقوقی

 • کارشناس سمعی بصری

 • کارشناس بازرگانی داخلی

 • آمار

 • کارشناس مطالعات اجتماعی

 • کارشناس ثبت اسناد و املاک

 • کارشناس آتش نشانی

 • کارتوگراف

 • کارشناس امور باغبانی

 • راه و ساختمان

 • ساختمان

 • کارشناس شهرسازی

 • کارشناس آزمایشگاه شیمی

 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 • کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آرشیتکت (معماری)

 • حقوق

 • فایل صوتی

 • دستگاه های اجرایی کشور

 • پست بانک

 • هلال احمر

 • وزارت بهداشت

 • پرستاری

 • دانشگاه علوم پزشکی

 • بانک مهر اقتصاد

 • ارتش جمهوی اسلامی

 • وزارت علوم

 • علوم اقتصادی

 • نرم افزار و سخت افزار

 • ذوب آهن

 • وزارت نیرو

 • قانون تجارت

 • تئوری مدیریت

 • حقوق تجارت

 • اقتصاد خرد و کلان

 • آزمون قضاوت

 • آزمون وکالت

 • آموزگار ابتدایی

 • آموزگار استثنایی

 • دبیر ورزش (تربیت بدنی)

 • هنرآموز کامپیوتر

 • مالیه عمومی

 • مصاحبه شغلی

 • دیوان محاسبات

 • آب و فاضلاب

 • بانک تجارت

 • بهداشت

 • بانك صنعت و معدن

 • سازمان دامپزشكی كشور

 • سازمان پزشكی قانونی كشور

 • سازمان حسابرسی

 • بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان بنادر و دریانوردی

 • سازمان ثبت اسناد و املاك

 • وزارت امور خارجه

 • سازمان اداری و استخدامی كشور

 • نیروی انتظامی

 • سازمان ملی بهره وری

 • وزارت اقتصاد

 • نهاد کتابخانه های عمومی

 • بانک گردشگری

 • دادگستری (قوه قضائیه)

 • بانک مرکزی

 • لینک های مستقیم

 • مهندسی نفت

 • بانک ایران زمین

 • سازمان شیلات کشور

 • سازمان حفاظت محیط زیست

 • وزارت راه و شهرسازی

 • سازمان بیمه سلامت

 • سازمان ملی زمین و مسکن

 • سازمان اوقاف و امور خیریه

 • مکانیک خودرو

 • چاپ

 • طراحی و دوخت

 • آی تی

 • گرافیک

 • متالورژی

 • کشاورزی

 • نقشه کشی

 • مشاوره تحصیلی

 • تاسیسات

 • زراعت

 • پلیس فتا

 • قرارگاه خاتم الانبیاء

 • دبیر معارف اسلامی

 • دبیر علوم تجربی

 • دبیر عربی

 • سازمان امور عشایر

 • وزارت فرهنگ

 • سازمان ثبت احوال

 • سازمان زندان ها

 • سازمان امور اراضی

 • مرکز آمار ایران

 • شرکت مدیریت منابع آب ایران

 • مرکز آموزش مدیریت دولتی

 • سازمان نقشه برداری

 • سازمان راهداری و حمل و نقل

 • شرکت سهامی بیمه ایران

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب

 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • جهاد کشاورزی
  کدهای اختصاصی